Investere i eiendom

Kjøp av fast eiendom handler om mer enn bare å finne et sted som man kan kalle hjem. Investering i fast eiendom har blitt stadig mer populært de siste 50 årene, og har blitt et vanlig investeringsverktøy. Selv om eiendomsmarkedet har mange muligheter til å gi store gevinster, er kjøp og eie av fast eiendom mye mer komplisert enn å investere i aksjer og obligasjoner. I denne artikkelen vil vi gå litt videre fra det å bare kjøpe et hjem for å bo i, til å introdusere deg til fast eiendom som en investering.

Utleieenheter

Dette er en investering som er like gammel som praksisen med grunneiere. En person vil kjøpe en eiendom og leie den ut til en leietaker. Eieren, utleier, er ansvarlig for å betale boliglån, skatter og kostnader for å veldikeholde eiendommen.

Ideelt sett bør leietaker betale utleier nok leie til å dekke alle ovennevnte kostnader. En utleier kan også belastes mer, for å oppnå en månedlig fortjeneste, men den vanligste strategien er å være tålmodig og kun belaste nok leie til å dekke utgifter til å betale boliglånet, og når boliglånet er betalt blir mesteparten av leien fortjeneste.

Videre kan eiendommen også ha steget i verdi i løpet av betalingen av boliglånet, og gir utleier en mer verdifull eiendel. Ifølge eksperter, har fast eiendom økt i verdi fra 1940 helt frem i dag, selvfølgelig med noen boligkrakk innimellom, men samlet sett økt jevnt og trutt.

Det finnes selvsagt fallgruver og her, selv om det virker som en ideell investering. Du kan ende opp med en dårlig leietaker som ødelegger eiendommen eller, verre enn, ende opp med å ikke ha leietaker i det hele tatt. Dette gir deg en negativ månedlig kontantstrøm, noe som betyr at du kanskje må leve veldig billig for å dekke dine boliglån. Det er også spørsmål om å finne riktig eiendom. Du bør velge et område hvor ledigheten er lav og velg et sted som folk ønsker å leie.

Eiendomsinvesteringsgrupper

Eiendomsinvesteringsgrupper er som små fond for utleieeiendommer. Hvis du vil eie en leiebolig, men ikke vil ha ansvaret med å være utleier, kan en eiendomsinvesteringsgruppe være løsningen for deg.

Et selskap vil kjøpe eller bygge et sett med boligblokker eller leiligheter og deretter tillate investorer å kjøpe dem gjennom selskapet, og dermed bli med i gruppen. En enkelt investor kan eie en eller flere enheter med selvstendig boligareal, men selskapet som driver investeringsgruppen styrer kollektivt alle enhetene, tar vare på vedlikehold, reklamerer for ledige enheter og intervjuer leietakere. I bytte for denne ledelsen tar selskapet en prosentandel av den månedlige leien.

Det er flere versjoner av investeringsgrupper, men i standardversjonen er leieavtalen i investorens navn, og alle enhetene samlet er en del av leien for å beskytte mot sporadiske ledige leiligheter, noe som betyr at du vil få nok til å betale boliglånet selv om enheten din er tom. Kvaliteten på en investeringsgruppe er helt avhengig av det selskapet tilbyr. I teorien er det en trygg måte å komme inn i eiendomsinvesteringer, men grupper er sårbare overfor de samme gebyrene som hjemsøker fondbransjen. Igjen er grundig research i forkant nøkkelen.